2021-12-16

Świąteczne Spotkanie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów

15 grudnia Członkowie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów spotkali się na przedświątecznym posiedzeniu, podczas którego podsumowano działania zrealizowane w mijającym roku oraz zaplanowano przyszłe przedsięwzięcia.


Omówiono aktualną sytuację w poszczególnych Radach Seniorów oraz Grupach Inicjatywnych, dyskutowano nad ich potrzebami, możliwościami i zadaniami. Podjęto pracę nad planowaniem przyszłych działań. Na zakończenie merytorycznej części posiedzenia podsumowano zrealizowane przedsięwzięcia mijającego roku  (m.in. konferencję on-line, liczne warsztaty i szkolenia, questy, tworzone polityki senioralne oraz posiedzenia MSRS i jej zarządu).

Na zakończenie uczestnicy spotkali się przy wspólnym stole, gdzie w nieformalnej atmosferze snuto dalsze plany na działania Sieci, kolędowano oraz składano świąteczne i noworoczne życzenia.

Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej, umożliwiającej uczestnictwo zarówno stacjonarne jak i zdalne.  

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn.: „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja”, dofinansowanego ze środków z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.


Partnerzy: