2022-04-28

Relacja z ogólnopolskiej konferencji senioralnej

W dniach 26-27 kwietnia 2022 r. ponad 100 Seniorów z całej Polski spotkało się w Wieliczce, w ramach konferencji pn. „Rady seniorów – narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej”...

...aby rozmawiać o radach seniorów i ich sieciowaniu, politykach senioralnych oraz szeroko rozumianej aktywizacji grup zrzeszających seniorów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk seniorskich z terenu Małopolski oraz Katowic, Supraśla, Zarszyna, Białegostoku, Wrocławia, Suwałk, Augustowa oraz Mielca. 

Konferencję zorganizowaną przez Małopolską Sieć Rad Seniorów (MSRS) oraz Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) otworzyły Pani Agnieszka Szczepaniak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, Pani Barbara Kazior – Prezes Fundacji MiLA, Pani Eleonora Kusińska – Przewodnicząca Małopolskiej Sieci Rad Seniorów (MSRS) oraz Pani Hanna Kozioł – Przewodnicząca Rady Seniorów w Wieliczce.

Następnie przedstawicielka Fundacji MiLA, Pani Katarzyna Siudowska zaprezentowała przebieg i efekty projektu „Rady seniorów – narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej”, zrealizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Niniejsza konferencja stanowi jego ostatni element.

W dalszej kolejności Przewodnicząca MSRS – Eleonora Kusińska, opowiedziała o działaniach realizowanych przez Małopolską Sieć Rad Seniorów oraz o korzyściach płynących z sieciowania się Rad Seniorów.  

Duże zainteresowanie wzbudziła dyskusja panelowa „Po co gminom rady seniorów?” z udziałem Pani Agnieszki Szczepaniak – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, Pana Dariusza Marczewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, Pana Grzegorza Watycha – Burmistrza Miasta Nowy Targ, Pana Andrzeja Malczewskiego – Burmistrza Miasta Jordanowa, Pana Krzysztofa Jana Klęczara – Burmistrza Gminy Kęty. Podczas debaty mówiono o tym jakie korzyści oraz trudności wiążą się z powstawaniem i rozwojem Rady Seniorów w gminach. Samorządowcy zgodnie rekomendują powoływanie w gminach rad seniorów oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia ich członków.

Kolejnym ważnym punktem programu było wystąpienie Pana Sturli  BjerkakerPrzewodniczącego Rady Seniorów w Oslo, który zapoznał uczestników z funkcjonowaniem rad seniorów w Norwegii oraz zaprezentował inspirujące dobre praktyki. Warto zaznaczyć, iż w Norwegii powoływanie rad seniorów jest obligatoryjne.  

Następnie o  działaniach realizowanych przez Małopolskę, w ramach Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej, opowiedziała Pani Elżbieta Achinger  - Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Pani Ariadna Leśniewska (Fundacja MiLA), Pan Bogdan Habrzyk (Skawińska Rada Seniorów) oraz Pan Marek Bochowicz (Nowotarska Rada Seniorów) omówili partycypacyjny proces tworzenia gminnej polityki senioralnej na przykładzie Nowego Targu i Skawiny. Proces wymagający, angażujący ale również bardzo owocny w skutkach.

Wieczorową porą nie zabrakło również intensywnych rozmów kuluarowych, występów artystycznych twórczych seniorów, wspólnej kolacji, oraz integracji na parkiecie.

Drugiego dnia konferencji seniorzy zapoznali się z zagadnieniem dostępności oraz projektowania uniwersalnego, dzięki wystąpieniu Pani Katarzyna Balwierz z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Warto pamiętać o tym, że podmioty publiczne są ustawowo zobowiązane do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej.

Następnie Pan Łukasz Salwarowski, ze Stowarzyszenia Manko, podzielił się z uczestnikami informacjami o narzędziach aktywizacji lokalnych samorządów, seniorów i przedsiębiorców.

Wyniki swoich badań dotyczących funkcjonowania rad seniorów na terenie całej Polski, zaprezentowała Pani  Emilia Lewicka-Kalka, związana z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz  Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Przed zakończeniem przewidziano jeszcze czas na wolną dyskusję podczas, której podzielono się sukcesami oraz dobrymi praktykami z całego kraju. Nie zabrakło również debaty nad sposobami rozwiązania trudności, z którymi borykają się rady seniorów oraz wspólnych planów na przyszłość.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, merytoryczne wystąpienia, dobrą energię oraz motywację do dalszego wspólnego działania. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło:

Radio Kraków

Głos Seniora


Program konferencji : POBIERZ

Program konferencji


O Małopolskiej Sieci Rad Seniorów : POBIERZ

prezentacja o MSRS - Eleonora Kusińska


Wstępne wyniki badań o radach seniorów : POBIERZ

Wstępne wyniki badań o radach seniorów - Emilia Lewicka-Kalka


O działaniach w ramach Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej: POBIERZ

O działaniach w ramach Roku Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej - Elżbieta Achinger


O partycypacyjnym tworzenia polityki senioralnej: POBIERZ

O partycypacyjnym tworzenia polityki senioralnej - Ariadna Leśniewska


O funkcjonowaniu rad seniorów w Norwegii : POBIERZ

O funkcjonowaniu rad seniorów w Norwegii - Sturla Bjerkaker


Partnerzy: