2022-03-31

Kolejne spotkanie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów za nami

We wczorajszym spotkaniu wzięło udział ponad 20 przedstawicieli rad seniorów z całej Małopolski.

Rozmawialiśmy o bieżących sukcesach i problemach, przygotowywaliśmy się także na nowe wyzwania.
Ważnym punktem spotkania była praca nad ostatecznym kształtem ogólnopolskiej konferencji senioralnej, organizowanej przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych.
Było aktywnie, seniorzy chętnie włączali się w dyskusje o potrzebach środowiska. Widać było zainteresowanie uczestnictwem w planowanym wydarzeniu, a także chęć pomocy w jego organizacji - zarówno na etapie przygotowań, jak i samej realizacji. W końcu Małopolska Sieć Rad Seniorów ma w nazwie "Działamy wspólnie"!

Partnerzy: