22 marca, 2024 r.

Małopolska Sieć Rad Seniorów przywitała wiosnę

21 marca, odbyło się kolejne spotkanie członków Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.

Pierwszym z tematów były plany na najbliższe miesiące i działania, które zrealizujemy wspólnie jeszcze przed wakacjami. Będziemy się szkolić, konsultować, spotykać, uczyć od siebie nawzajem i wymieniać doświadczeniem. Najbliższe „sieciowe” wydarzenie odbędzie się już 11 kwietnia! Uczestnicy szkolenia poznają wtedy różne metody, techniki i narzędzi prezentacji i autoprezentacji, co z pewnością będzie pomocne w dalszej pracy na rzecz własnych środowisk lokalnych. Później czeka nas jeszcze jedno spotkanie, wizyta studyjna, warsztaty i sporo konsultacji, a być może nawet kilka dalszych wyjazdów, by szukać wzorców również poza Polską – i inspirować innych naszymi przykładami!
Znaczną część czwartkowego spotkania poświęciliśmy również rozmowom o tym, co z punktu widzenia interesów seniorów zmieniło powołanie Ministerstwa ds. Polityki Senioralnej. Na spotkaniu był z nami obecny Marek Bochowicz, przedstawiciel Rady ds. Polityki Senioralnej przy ministrze, który opowiedział o podejmowanych aktualnie działaniach na rzecz seniorów zarówno w Małopolsce, jak i na szczeblu krajowym. Dyskutowaliśmy o możliwych zmianach w prawie, powoływaniu kolejnych rad seniorów, ale i wsparciu tych, które już działają. Burzliwe rozmowy na pewno będą kontynuowane podczas kolejnych spotkań.

Spotkanie było częścią zadania „Rozwój rad seniorów w Małopolsce”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Gościny ponownie udzieliło nam Wielickie Centrum Kultury, za co bardzo dziękujemy. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych serdecznie dziękuje przedstawicielkom Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce za pomoc w organizacji wydarzenia, a pozostałym uczestnikom za zaangażowanie i aktywność na spotkaniu!

Aktualności