Rada Seniorów Gminy Brzesko

Informacje:

Gmina: Brzesko

Rok powstania: 2015

Liczba członków: 21

Skład Rady kadencji 2019-2023

 1. Krystyna Delaney – Stare Miasto
 2. Anna Kałuża – Zielonka
 3. Maria Kądziołka – Kościuszki-Ogrodowa
 4. Bogusława Komęza – Kopaliny-Jagiełły
 5. Zofia Kordecka – Okocimskie
 6. Kazimiera Rybacka – Słotwina
 7. Maria Wielgosz – Brzezowieckie
 8. Stanisława Bujak – Szczepanów
 9. Zbigniew Cichoński – Jasień
 10. Urszula Halik – Mokrzyska
 11. Zofia Kargol – Wokowice
 12. Teresa Maksimowicz – Jadowniki
 13. Stanisław Milewski – Bucze
 14. Krystyna Put – Poręba Spytkowska
 15. Grażyna Tomczyk-Czesak – Okocim
 16. Maria Turlej – Sterkowiec
 17. Cecylia Jabłońska – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 18. Joanna Gorzelańska – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
 19. Mieczysława Klimek – Rada Miejska w Brzesku
 20. Franciszka Klimek – przedstawicielka burmistrza Brzeska
 21. Wojciech Poniewierski – Polski Związek Emerytów i Rencistów

Email: brzesko@radyseniorow.org

Partnerzy: