Gminna Rada Seniorów w Krynicy-Zdrój

Po pięciu latach starań grupy inicjatywnej  złożonej z seniorów zrzeszonych w stowarzyszeniach senioralnych i grupach nieformalnych,  udziale w projektach prowadzonych przez Fundację MiLA Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundację Mapa Pasji, w lutym 2022 roku doszło do utworzenia Gminnej Rady Seniorów. Wybory w lutym 2022 wyłoniły trzynastoosobowy skład Rady przedstawicieli stowarzyszeń: „Aktywną Bądź”,  Moja Mała Ojczyzna Berest, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz związków działkowiczów reprezentujących Klub Senior+ i Uniwersytet III Wieku. Pierwsze spotkanie Rady odbyło się  22 lutego.  Zaszczycili je obecnością Burmistrz Piotr Ryba oraz Przewodnicząca Miejskiej Rady Irena Weber-Grelecka. Po odebraniu dyplomów potwierdzających wybór członkowie Rady złożyli ślubowanie. W swoim wystąpieniu włodarze Gminy gratulowali członkom Rady wyboru i deklarowali pomoc i współpracę. Podczas spotkania dokonano wyboru prezydium Rady:

  • Przewodniczy - Tomasz Szczotka – Stowarzyszenie Aktywną Bądź,
  • Wiceprzewodnicząca – Cecylia Bartusiak – przedstawicielka seniorów z osiedla Źródlana,
  • Wiceprzewodnicząca – Teresa Rucka – Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna Berest,
  • Sekretarz – Stanisława Jarząb – Uniwersytet III Wieku.

Podczas obrad przyjęto wstępny program działania na najbliższy okres udzielono rekomendacji do przystąpienia Rady do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.

Informacje:

Gmina: Krynica-Zdrój

Rok powstania: 2022

Liczba członków: 13

Prezydium Rady:

  • Przewodniczy - Tomasz Szczotka – Stowarzyszenie Aktywną Bądź,
  • Wiceprzewodnicząca – Cecylia Bartusiak – przedstawicielka seniorów z osiedla Źródlana,
  • Wiceprzewodnicząca – Teresa Rucka – Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna Berest,
  • Sekretarz – Stanisława Jarząb – Uniwersytet III Wieku,

- Marian Juraszek - Klub Senior+,

- Stanisława Kapera - Stowarzyszenie Aktywną Bądź,

- Irena Kiełbasa - Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna Berest,

- Danuta Kiełtyka - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- Władysław Królikowska - Koło Gospodyń Wiejskich Tylicz, 

- Krystyna Paluch - Stowarzyszenie Aktywną Bądź,

- Stanisław Radzik - Ochotnicza Straż Pożarna Muszynka,

- Halina Sternal - Klub Senior+,

- Agnieszka Szczotka - Stowarzyszenie Aktywną Bądź. 


Email: krynica@radyseniorow.org

Partnerzy: