Cele MSRS

Celami działania Małopolskiej Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” są:

  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy radami (spotkania, wizyty studyjne, konferencje)
  • Rzecznictwo interesów seniorów
  • Upowszechnianie modelu i standardów funkcjonowania rad senioralnych oraz dorobku członków Sieci
  • Wspieranie liderów senioralnych
  • Rozwijanie współpracy rad senioralnych i podejmowanie wspólnych działań
  • Wzmacnianie komunikacji i integracji między członkami Sieci oraz ich wzajemne wsparcie
  • Włączenie seniorów w życie społeczności lokalnych
  • Wzrost roli osób starszych w rozwiązywaniu problemów lokalnych

Partnerzy: