Małopolska Sieć Rad Seniorów (MSRS)

Zdjęcie ze zjazdu członków Małopolskiej Sieć Rad Seniorów
Zdjęcie przedstawia kilkanaście osób, które klaszczą

Małopolska Sieć Rad Seniorów (MSRS)

powstała w 2016 r. z potrzeby wzmocnienia lokalnych rad seniorów, dostarczenia im kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia przez nie funkcji ustawowych, wymiany doświadczeń oraz wspierania seniorów w tworzeniu nowych rad.

MSRS została powołana z inicjatywy Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych we współpracy z seniorami i seniorkami z województwa małopolskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tworzeniu MSRS uczestniczyli seniorzy z 10 gmin, a obecnie zrzesza ona większość działających w Małopolsce rad seniorów i grupy inicjatywne oraz osoby i instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób starszych.

Sposób przystąpienia do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów

Każda gminna rada seniorów lub grupa seniorów z Małopolski, zainteresowana tworzeniem rady, może przystąpić do Sieci.

Należy wypełnić i podpisać Deklarację współpracy, a następnie dostarczyć ją do biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Przed podpisaniem należy zapoznać się z Regulaminem, który określa sposób funkcjonowania MSRS oraz prawa i obowiązki jej członków.

Chcę przystąpić - dowiedz się więcej
Zdjęcie przedstawia zebranie kilkunastu osób. Jedna z nich przemawia do pozostałych