12 kwietnia, 2024 r.

Szkolenie „Jak skutecznie prezentować swoje działania”

11 kwietnia w Krakowie szkoliliśmy się w tematyce prezentacji i tego, skutecznie przedstawiać siebie i swoje osiągnięcia.

W szkoleniu, ostatecznie wzięło udział 19 przedstawicieli rad seniorów i grup inicjatywnych, zrzeszonych w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.
Najpierw wspólnie zastanawialiśmy się nad cechami skutecznej prezentacji, o czym należy pamiętać i na co zwrócić uwagę, następnie rozmawialiśmy o rodzajach wystąpień, by przejść do części praktycznej, gdzie uczestnicy podzieleni na grupy, przygotowywali przykładowe krótkie wystąpienia – o swoich radach, sukcesach, sposobach działania, przygotowane dla różnych grup odbiorców.
Praca była bardzo owocna, a powstałe zarysy prezentacji z pewności zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad promocją rad. Szkolenie pokazało nam także, że uczestnicy gotowi są, by zrobić dalszy krok w kierunku samodzielnego przygotowywania profesjonalnych prezentacji multimedialnych, co być może będzie tematem kolejnego szkolenia.

Szkolenie było częścią zadania „Rozwój rad seniorów w Małopolsce”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Aktualności