Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Fundacja od ponad 10 lat inspiruje, wspiera i współpracuje z aktywnymi i pełnymi pasji ludźmi z różnych regionów Polski, aby rozwijać i zmieniać na lepsze ich miejsca.
Pomagamy odkrywać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, budować lokalną tożsamość i rozwijać trwałe sieci współpracy i partnerstwa.
Jesteśmy otwarci na nowe, innowacyjne pomysły i wyzwania, różnorodność opinii, podejść i metod działania. Uważamy że rozwój lokalny opiera się o wartości miejsca i energię jego mieszkańców.
Fundacja od 2014 roku wspiera seniorów z Małopolski w działaniach lokalnych, a do roku 2016 specjalizuje się w rozwijaniu gminnych rad seniorów, poprzez szkolenia, wizyty studyjne, konferencje i współpracę międzynarodową. Fundacja zainicjowała i systematycznie wspiera Małopolską Sieć Rad Seniorów.

 • Kontakt:

  Dolnych Młynów 7/6,
  31-124 Kraków

  Tel: +48 12 349 06 57

 • Krótka informacja:
  „Jest fundacja, zwie się MiLA, o tym chyba każdy wie.
  MiLA zrzesza, łączy ludzi, bawi, fajnych rzeczy uczyć chce.
  Najważniejszą troską MiLi tworzenie jest rad seniorów,
  W pocie czoła więc pracuje, szukając najlepszych wzorów (…).”
  Eleonora Kusińska