Gminna Rada Seniorów w Wieliczce

Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Działa w oparciu o statut i regulamin pracy Gminnej Rady Seniorów na podstawie corocznie uchwalanego planu pracy.
Rada liczy 14 członków, pracuje na sesjach i powołanych komisjach stałych i doraźnych, podejmuje liczne działanie których celem jest pomoc w realizacji pasji seniorów, rozwinięcie aktywności fizycznej oraz integracji i braku poczucia osamotnienia.

Gminna Rada Seniorów opiniuje uchwały w kwestiach istotnych dla seniorów. Występuje z apelami do społeczeństwa, np. „Apel o godne traktowanie seniorów”, „Sąsiedzie, bądź czujny”, „Seniorze, uważaj”. Występuje do władz samorządowych bądź jednostek odpowiednich z pismami dotyczącymi poprawy sytuacji seniorów w gminie, np. transportu, barier architektonicznych, poprawy jakości usług medycznych. Realizuje projekty m.in. „Seniorzy i teatr”, „Śpiewać każdy może”, „Okienko dla seniora”, „Szuflada seniora”, „Prawnik radzi”, „Seniorze czas wyjść z domu”, konkursy literacki, fotograficzny „Miejsce przyjazne seniorom”.

Członkowie GRS uczestniczyli w pracach nad przygotowanie questu po Wieliczce – „Wieliczka miasto na soli”. GRS wspiera i inicjuje działalność Klubów Seniora znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Współpracuje z jednostkami działającymi na rzecz seniorów min. Mediateką, biblioteką miejską, Centrum Kultury, policją, MGOPS, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, Stowarzyszeniem MANKO-GŁOS SENIORA, a zwłaszcza z samorządem lokalnym, który działaniom GRS udziela znacznego wsparcia. Członkowie GRS uczestniczą w wielu konferencjach, warsztatach i akcjach mających na celu poprawę życia seniorów.

 • Data powołania:
  09.01.2020
 • Liczba członków:
  14
 • Kontakt:

  Hanna Kozioł – przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, tel. 692621381
  email: hannakoz74@gmail.com