Gminna Rada Seniorów w Wielkiej Wsi

Głównym celem działania gminnej Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy Wielka Wieś oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe:

– wspieranie aktywności osób starszych;
– integracja środowisk osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tej grupy społecznej;
– przełamywanie stereotypów na temat starości oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie;
– wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywizacji, spędzania czasu wolnego oraz dostępu do edukacji i kultury;
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
– profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
– poprawa jakości życia seniorów;
– realizowanie celowych działań na rzecz najbardziej potrzebujących seniorów m.in. osób samotnych, niemobilnych i z niepełnosprawnością.

 • Data powołania:
  11.04.2022
 • Liczba członków:
  15
 • Kontakt:

  Przewodnicząca GRS: Stanisława Szumiec
  kontakt poprzez Urząd Gminy
  Anna Flis – inspektor ds. promocji i rozwoju gminy
  a.flis@wielka-wies.pl
  Tel: 604 536 314

 • Krótka informacja:

  Podczas dwuletniej działalności Gminnej Rady Seniorów w Wielkiej Wsi powstało 11 Klubów Seniora (w każdej miejscowości)