Miejska Rada Seniorów w Andrychowie

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie są przedstawicielami różnych organizacji działających na naszym terenie: Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – oddział w Andrychowie, Towarzystwo Miłośników Andrychowa, Klub Seniora przy Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mieszkańcy miasta i okolicznych sołectw o pracy MRS informowani są w czasopiśmie pt. „Nowiny Andrychowskie” oraz przez audycje w „Radiu Andrychów”.
Główne zadanie i działania Rady zaplanowane w Strategii Polityki Senioralnej Gminy Andrychów na lata 2019-2024 to powstanie Klubu Seniora. Jest już lokalizacja i projekt adaptacji lokalu.

Nasza Rada zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów z dnia 29 października 2015 roku jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Andrychów, z którymi współpracuje we wszystkich działaniach dotyczących osób starszych.

 • Data powołania:
  29.10.2015
 • Liczba członków:
  9
 • Kontakt:

  Przewodnicząca MRS: Danuta Bańska
  rada.seniorow@andrychow.eu
  Kontakt telefoniczny poprzez biuro Miejskiej Rady w Andrychowie
  Tel: 33 842 99 07

 • Krótka informacja:

  Główne zadanie i działania Rady zaplanowane w Strategii Polityki Senioralnej Gminy Andrychów na lata 2019-2024 to powstanie Klubu Seniora. Jest już lokalizacja i projekt adaptacji lokalu.