Miejska Rada Seniorów w Jordanowie

RS w Jordanowie działa już II kadencję. W 2024 roku na jesieni planujemy wybory na III kadencję.
Jesteśmy członkiem Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.
Współpracujemy z dwoma fundacjami i bierzemy udział w ich projektach dotyczących rad seniorów: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacja Mapa Pasji.
Radni seniorzy w 2023 roku brali udział w różnych szkoleniach i spotkaniach dotyczących spraw senioralnych, również z lokalnymi władzami na poziomie gminy i województwa.
Przedstawiciel RS bierze udział w posiedzeniach komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa oraz w sesjach Rady Miasta.
W 2024 roku udało się nam pozyskać od Rady Miasta na aktywizację seniorów już po raz trzeci z rzędu 10000 zł (w 2023 roku – 15000 zł).
Ponieważ w naszym mieście nie funkcjonuje żaden klub seniora, rozdysponowanie tych pieniędzy Rada Miasta zostawiła w gestii RS. Tradycyjnie przeznaczone są na dwie grupy ćwiczeń gimnastycznych, wizytach w „Grocie solnej”, wycieczki (również wizyty studyjne do innych RS). UM dofinansowuje również Spotkanie Integracyjne Międzypokoleniowe Seniorów, którego organizację RS powierza stowarzyszeniom zewnętrznym, pomagając oczywiście w miarę możliwości.
Członkowie RS biorą czynny udział w życiu lokalnej społeczności:
Radne seniorki jako wolontariuszki prowadzą punkt pomocy dla Ukraińców, biorą udział w rękodziele (makrama) w CKiBM, by potem sprzedać wytwory na przedświątecznych kiermaszach, biorą udział w przedstawieniach organizowanych przez CKiBM, w kweście 1 listopada na renowację zabytkowych nagrobków. Seniorzy zbierali również w 2023 roku podpisy pod petycją do NFZ dotyczącą przywrócenia przychodni K na NFZ. Trzeci raz członek RS składał wniosek do BO na zagospodarowanie działki miejskiej na cele rekreacyjne dla seniorów i dzięki zaangażowaniu RS i seniorów z Jordanowa udało się wygrać głosowanie mieszkańców na Budżet Obywatelski 2024. Burmistrz Miasta pozyskał dodatkowe środki aby ten projekt BO rozszerzyć.
Radne Seniorki założyły też Stowarzyszenie zwykłe „Razem dla Jordanowa”, aby pozyskiwać środki na działania, również dla seniorów.
Rada Seniorów kontynuuje jako trwałość projektu kampanii informacyjnej Fundacji MILA „Spotkajmy się” – cotygodniowe spotkania RS z seniorami, na których omawiane są sprawy bieżące RS i środowiska seniorów.
Po raz trzeci wydaliśmy Informator dla seniorów, tym razem tematem przewodnim były ważne informacje dla opiekunów osób zależnych.

 • Data powołania:
  26.03.2018
 • Liczba członków:
  11
 • Kontakt:

  radaseniorowjordanow@gmail.com
  tel. 603 543 820 – przewodnicząca Anna Czech
  W każdą środę w Sali dla Aktywnych Rynek 2 w Jordanowie są spotkania RS.
  Opiekunem merytorycznym z UM jest Lucyna Gwiazdonik