Publikacje


Publikacja: Gminne Rady Seniorów w Małopolsce. Raport

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych badania dotyczącego funkcjonowania Rad Senioralnych w Małopolsce.

Rady Seniorów w Małopolsce. Raport, red. Aneta Bilnicka, Mateusz Dyngosz, Barbara Kazior, wyd. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków 2019


Publikacja: Gminne Rady Seniorów w Małopolsce. Raport

Oddajemy w Państwa ręce publikację przygotowaną przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Małopolską Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” (MSRS). To zbiór dobrych praktyk i do-świadczeń rad seniorów i grup inicjatywnych z terenu województwa małopolskiego. Prezentuje doświadczenia z projektu „Małopolska Sieć Rad Seniorów” i wcześniejszych projektów o podobnej tematyce realizowanych przez Fundację.

Rady Seniorów (milowy) krok po kroku, red. Aneta Bilnicka, Anna Cioch, Barbara Kazior, wyd. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków 2018


Partnerzy: